Dziś podczas wydarzenia „Światowy Dzień Jabłka” odebraliśmy oficjalnie dotację na realizację projektu „Lawendowa Obwodowa” 💪 Stowarzyszenie reprezentowali Anna Górnicka i Adam Kurowski.

Głównym celem projektu jest zaangażowanie społeczności szkolnej do wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska. Budowaniu więzi między nimi, wspólnej pracy podczas realizacji projektu.
Zwiększenie świadomości uczniów, ich rodziców, jak również nauczycieli i pozostałej społeczności w zakresie szeroko rozumianej ekologii, przede wszystkim w zakresie problematyki poprawy jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu. W związku z nowymi nasadzeniami wzrośnie
bioróżnorodność gatunkowa roślin, a co za tym idzie, estetyka otoczenia.

Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce, na terenie zieleni usytuowanej przed budynkiem frontowym szkoły od ulicy Obwodowej. Większość
działań przeprowadzona zostanie na terenie szkoły i korzystać będzie społeczność szkolna oraz lokalna.

Głównymi korzyściami z realizacji projektu będzie możliwość spędzania czasu wśród pięknej zieleni, dzięki której poprawi się jakość powietrza. Uświadamianie społeczeństwa jak przez małe lokalne
działania można przyczynić się do ochrony środowiska. Realizacja projektu będzie przykładem dla innych do naśladowania i działania na rzecz ochrony środowiska i ograniczenia wszechobecnej „betonozy”, która jest tak często spotykana w większych aglomeracjach i zastępuje wcześniej rosnącą
zieleń. Wyniki pomiarów z urządzenia określającego poziom zanieczyszczenia powietrza będą widoczne na bieżąco na stronie internetowej szkoły oraz na stronie lokalnego portalu GminaWarka.pl